Bistand for barn

Vi på Mariela ønsker å bidra til dem som har minst her i verden. Derfor har vi valgt å gi bedriftsstøtte til funksjonshemmede barn i Etiopia.

Etiopia er et av verdens fattigste land. Landet har dårlig infrastruktur og en dårlig utbygde offentlige tjenester. Et funksjonshemmet barn har normalt ikke tilgang på hjelpemidler eller goder av noe slag, og de opplever ofte å bli gjemt bort i hjemmet eller på en institusjon.

Prosjektet ’Bistand for barn’

For å hjelpe funksjonshemmede barn i Etiopia har Bistand for barn startet et prosjekt for å integrere funksjonshemmede barn i det etiopiske samfunnet. Målet er å gi barna en likeverdig rett til liv og utfoldelse. Dette gjøres ved å integrere funksjonshemmede barn i lokalsamfunnet, legge til rette for skolegang og utdannelse, gi foreldre og barn opplæring i ernæring og helse. Prosjektet samarbeider tett med lokale myndigheter.

Prosjektet blir gjennomført i seks slumområder i Hawassa-regionen i Etiopia. I hvert område vil sosionomer og helsearbeidere blir ansatt for å sørge for at prosjektene gjennomføres, og de ansatte vil ha nær kontakt med lokale myndigheter for å påvirke innenfor alle samfunnsområder. Målet er at myndighetene på sikt skal klare å integrere de funksjonshemmede barna. Da vil vi etter hvert starte opp prosjekter i andre landsbyer.